Програма по сектори

ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

  • Приготовност в нормативната уредба да сепремине към определяне размера на ТБОспоред количество отпадък и начина нанеговото събиране;
  • Поставянена контейнери за стари дрехи и обувки;
  • Преминаванекъм пълноценно разделно сметосъбиранеи разделно сметоизвозване;
  • Изгражданена площадка за компостиране;
  • Закупуванена трошачна машина и довършване наплощадка за трошене на строителниотпадъци за облекчаване на местниябизнес и подобряване чистотата наприродата;
  • По-строгисанкции за нерегламентирано изхвърлянена отпадъци;
  • Поставянена кошове за фасове.

Програма по сектори