Програма по сектори

КУЛТУРА

КУЛТУРА

  • Популяризиране и съвременното представяне пред публика на съществуващите музейни и културни обекти, включително чрез използване на технологии за добавена реалност, виртуални разходки и електронен екскурзовод на чужд език;
  • Създаване на детска театрална трупа, обогатяване дейността на читалищата;
  • Постоянна покрита сцена за камерни музикални изпълнения в парка на стария завод;
  • Обособяване на исторически парк Eлова могила
  • Популяризиране на филмите за Трявна от 1928 и 1968 година;
  • Иницииране на конкурс за шарж/карикатура на тема „Тревненските майстори“;
  • Кандидатстване по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Програма по сектори