Програма по сектори

МЕСТНА ИКОНОМИКА

МЕСТНА ИКОНОМИКА

  • Създаванена общински център за „споделениработни места“, който да се ползва отместни фирми и от фирми, които командироватсвои служители да работят и почиват вТрявна;
  • Привличанена инвеститори – колцентрове, софтуернии технологични компании;
  • Предлаганена условия за тест на пилотни проектиза „умна“ градска среда;
  • Изгражданеи поддържане на актуален регистър наобщинските имоти, свободни за инвестиция,които да бъдат представяни назаинтересовани представители набизнеса, приоритетно – на стартиращиместни предприемачи;
  • Осигуряванена тийм билдинг програма за местнифирми с подкрепата на общината.

Програма по сектори