Програма по сектори

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

  • Активнаработа с Консултативен съвет по въпроситена младежта Трявна;
  • Отделянена средства от общинския бюджет зафинансиране на младежки проекти;
  • Насърчаванена младежки медии – информационенсайт, канал в YouTube, рубрика във вестник„Тревненска седмица“ (платена отобщината, за да се стимулира и общинскотопредприятие);
  • Организацияна Академия за младежки лидери;
  • Създаванена „Младежки парк“ с хумористичнидървени фигури и обособяване най-Instagramмястов община Трявна;
  • “FunНавън” – 100% от хората попълнили анкетатаза обратна връзка желаят фестивала дастане традиция;
  • Месечнимотивиращи срещи със известни спортисти,музиканти, актьори, предприемачи, коитода споделят своя опит;
  • Обособяванеи облагородяване на „Шумно място“,където младите хора да се събират безда смущават нощната тишина в населенитеместа – в местността „Кръста“ или„Чучура“

Програма по сектори