Програма по сектори

НАЧИН НА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА

НАЧИН НА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА

  • Публикуване предварително на дневен ред на заседанията и пълен текст на всеки от документите, които ще разглеждат съветниците;
  • Преместване на заседанията на Общински съвет – Трявна в зала „Дръзновение“ и нов начален час на заседанията – 17:00 часа;
  • Онлайн излъчване на заседанията на обновен сайт на общински съвет Трявна;
  • Видео архив на разискванията по всяка една точка от всяко заседание достъпен поне до края на текущия мандат.

Програма по сектори