Програма по сектори

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  • Подкрепа за общинската болница чрез ремонт на помещения и закупуване на специализирани уреди през инвестиционната програма от общинския бюджет;
  • Кандидатстване в началото на 2020 година по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, част от Норвежкия финансов механизъм за енергийна ефективност на сградата на болницата и поликлиниката;
  • Част от пустеещото крило на болницата след ремонт да се отдава под наем като квартира за роднини на пациенти;
  • Друга част от сградата да се ремонтира от общината и стопанисва от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ или друга общинска структура като хоспис за възрастни и болни хора;
  • Видимо е, че моделът „Здравец“ е неефективен. Общинските гори да бъдат стопанисвани от община Трявна, като за целта бъде нает лицензиран лесовъд;
  • Басейните и всички новоизградени туристически атракциони да се стопанисват от ново търговско дружество с изцяло общински капитал – бизнес моделът е доказано ефективен;
  • „Тревненска седмица“ следва да се подпомогне със закупуване на специализиран софтуер за предпечатна подготовка и да се обмисли печатането на вестника в Трявна.

Програма по сектори