Програма по сектори

ТУРИЗЪМ

ТУРИЗЪМ

 • Изгражданена картинг писта на стария полигон;
 • Създаванена горски приключенски парк съссъоръжения за всякакви възрасти вместността Чернева поляна и Тревненскотоезеро;
 • Обособяванена нови и обновяване на съществуващитееко пътеки и пешеходни туристическимаршрути;
 • Разширяванена покритието на зоната с общественWiFIинтернетдостъп;
 • Връщанекъм живот на туристическия онлайнпортал на община Трявна с интерактивнакарта на обектите – музеи, места занастаняване, ресторанти и др. изадължително възможност за обратнавръзка от туристите;
 • Наградаза най-добър туристически обект споредобратната връзка от посетителите;
 • Разработванена туристическо приложение на Трявна,което да популяризира атракции и удължипрестоя на гостите;
 • Преводна цялата културна програма на чуждиезици с цел привличане на чуждестраннитуристи;
 • Популяризиранена връзката на Иван Вазов с Плачковции разработването й като туристическипродукт;
 • Извежданекато акцент в историята на градаСледосвобожденска промишлена Трявна;
 • Налаганекато ежегодно събитие на панаир назанаятите;
 • Организиранена обучения за персонала в обслужващиятуризма сектор, подкрепени от общината;
 • Трансформиранена съществуващия Туристическиинформационен център в отдел туризъм,който да инициира диалог междупредлагащите туристически услуги и дасе грижи за координацията между тях.

Програма по сектори